Haryt kategoriýalary

 • biz hakda
 • zawod
 • zawod
 • zawod

HV Sport

Dingzhou, Hytaýyň demirgazygyndaky sport önümleriniň dogduk şäheri adyna gowy öwrenişdi.Demirgazykda paýtagt Pekine we günortada welaýat paýtagty Şijiazhuang bilen ýanaşyk.Ulag gaty amatly.Sport pudagy, Dingjou şäheriniň adaty pudaklaryndan biridir.Soňky ýyllarda Dingjouda sport pudagy çalt ösdi we birnäçe sport senagaty seýilgähini döretdi we kem-kemden welaýatda we hatda tutuş ýurtda belli bir täsire eýe bolan sport pudagy bazasyna öwrüldi.

 • 100+

  işgärleri

 • 5

  Gözleg we barlag agzalary

 • 16

  satyjy

 • 16

  önümçilik liniýalary

 • 6

  ammar

 • 30+

  maşynlar

Toparymyz

 • Kompaniýamyzda 100 adamlyk önümçilik topary bar.Tejribeli işçi önümlerimizi we eltiş tizligimizi üpjün edip biler.

  ÖNÜMLER topary

  Kompaniýamyzda 100 adamlyk önümçilik topary bar.Tejribeli işçi önümlerimizi we eltiş tizligimizi üpjün edip biler.
 • Ajaýyp satuw toparymyz Afrikada, Demirgazyk Amerikada we Günorta Amerikada 30-dan gowrak ýurda öz işimizi giňeltdi.

  SATYLAR TEAM

  Ajaýyp satuw toparymyz Afrikada, Demirgazyk Amerikada we Günorta Amerikada 30-dan gowrak ýurda öz işimizi giňeltdi.
 • Bu, fitnes önümleriniň hiline gözegçilik etmekde baý tejribä eýe bolan 5 adamdan ybarat gözleg we ösüş toparymyz.

  Ylmy we gözleg topary

  Bu, fitnes önümleriniň hiline gözegçilik etmekde baý tejribä eýe bolan 5 adamdan ybarat gözleg we ösüş toparymyz.

Şahadatnamamyz

 • şahadatnama
 • şahadatnama
 • şahadatnama
 • şahadatnama

Habar merkezi

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy